שעות פעילות המתנ"ס ושלוחותיו

מזכירות המתנ"ס

ימים א' ב' ג' ד' - 08:00-16:00

ימים א' ג'-  16:00-19:00

יום ה'– 08:00-13:00

מרכז מוסיקה ומחול :

ימים א' ב' ג' ד' ה'- 15:00-18:00

כוכב הילדים :

ימים א' ב' ג' ד' ה' - 08:00-16:00

ספריה עירונית :

ימים א' ג' ה' – 08:30-12:30

15:00-18:30

ימים ב' ד' 08:30-18:30