דליה פישמן
מזכירת כוכב הילדים
04-6540082
04-6541184

מרכז לגיל הרך  | יחידה קהילתית להתפתחות הילדלוגו כוכב הילדים

המרכז משמש ליצירת רצף טיפולי עובר הילדים והמשפחות , באיתור ,בטיפול ובעבודה עם הורים מעבר לשירותים הבסיסיים הניתנים על ידי גורמי הרווחה, החינוך והבריאות .

שירותי המרכז ניתנים במשותף עם גורמי הבריאות , החינוך והרווחה , באחריות מנהל המרכז אשר ישמש כמנהל לכלל השירותים במרכז .

במרכז פועל מערך הדרכה המהווה מרכז ידע על ילדים בגיל הרך בסיכון ובקהילה

למזכירות כוכב הילדים ניתן לפנות לדליה