חזון המתנ"ס

מתנ"ס מגדל העמק יפעל לשיפור איכות חייהם של התושבים תוך שיתופם בתכנון וקביעת התוכניות והוצאתן אל הפועל

 

ייעוד המתנ"ס

המרכז הקהילתי במגדל העמק יקדם ויטפח מעורבות חברתית, שותפות ועשייה קהילתית של התושבים - ולמענם. המתנ"ס יהווה בית חברתי פתוח לכלל האוכלוסייה בעיר. המתנ"ס יפעל תוך התחדשות מתמדת ובחיפוש בלתי פוסק אחר מודלים חדשים לעבודה עם הקהילה ולמענה.