הנחיות ונהלים להשתתפות בחוגי המתנ"ס לשנת 2022-23

מידע כללי

 • שנת הלימודים בחוגי המתנ"ס מתחילה 01.09.22 ומסתיימת בסוף חודש יוני 30.06.23

       (למעט חוגים המסתיימים ב 31.07.23), למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

 • המתנ"ס מתחייב לספק 10 חודשי פעילות: 35 שיעורים לחוג המתקיים פעם בשבוע,

                                                              70 שיעורים לחוג המתקיים פעמיים בשבוע.

 • בערב יום השואה וערב יום הזיכרון פעילות החוגים תסתיים בשעה 19:00.
 • כל משתתף זכאי לשיעור התנסות אחד, אשר עבורו יחויב במידה וירשם לחוג.
 • במעמד הרישום יש להסדיר את התשלום אשר יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/

      מתן המחאות/הוראת קבע/ מזומן עבור כל התקופה

 •  התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה על פי לוח

      החופשות. בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

 • פתיחת וקיום פעילות, מותנית במספר נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה ומספר המשתתפים ירד

      במשך השנה מתחת למספר המינימלי, תישמר למתנ"ס הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש

 • מספר המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות מסיבות שונות, במקרה זה תימסר הודעה טלפונית/  

      הודעות sms לפני פתיחת הפעילות.

 • תשלום שלא כובד ישולם על ידי הנרשם תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא סולק החוב השתתפות הנרשם בפעילות תופסק באופן מידי.
 • המורה המחסיר שיעור חייב בהחזר השיעור במהלך שנת הפעילות, ובהודעה מראש לתלמידים והוריהם.
 • משתתף הנעדר מהשיעור חייב בתשלום. למעט משתתף הנעדר מפאת מחלה ממושכת (מחודש ומעלה),    

      המציג אישור רפואי, יהיה זכאי להחזר כספי.

הפסקת פעילות

* ביטול השתתפות בפעילויות / חוגים יתאפשר עד 30.03.23

* לאחר ה-1.04.23 לא יינתן החזר כספי

* כל ביטול השתתפות בחוג עד ה-15 לחודש יחייב את המשתתף בתשלום של חצי חודש.

* כל ביטול לאחר ה- 15 לחודש יחייב את המשתתף בחודש מלא.

* טיפול בהחזר יתאפשר לאחר מילוי טופס בקשה לביטול השתתפות בפעילות שיוגש למזכירות לאחר חתימת מדריך החוג,  

    המתנ"ס מתחייב להחזיר הכספים רק לאחר הגשת הטפסים והאישורים כנדרש.

כרטיס אשראי- אם חל שינוי כלשהו במשך השנה (כמו: פג תוקף, כרטיס הוחלף, נגנב וכו') נא להודיע למתנ"ס!!!

צ'קים:  יש לשלם רק בצ'ק אישי של הלקוח.  צ'ק חוזר- יחויב בעל הצ'ק בדמי עמלה בסך 25 ₪ לכל צ'ק.

הנחות:

 • ניתן להגיש בקשה להנחה במזכירות המתנ"ס עד ה 30.10.22. ההנחות יידונו בוועדת הנחות של הנהלת המתנ"ס ומותנה בתקציב התרומות.
 • הנחה עבור רישום אחים / ריבוי חוגים:

חוג ראשון במחיר מלא, חוג שני מקבל 5% הנחה עבור חוג אחד בלבד, חוג שלישי ומעלה מקבל 10% 

הנחה עבור חוג אחד בלבד