1
פרטי מגיש הבקשה:
2
מקורות הכנסה
3
צירוף קבצים
4
מבקש/ת הנחה עבור:

האם הינך בשירות סדיר? * שדה חובה

 

 

 

יש לצרף תלושי שכר 3 חודשים אחרונים והכנסות מכל מקור אחר כגון: קצבאות, מזונות, הבטחת הכנסה, אישור שירות סדיר של ילד, אישור ילד חריג במשפחה וכד'
יש לצרף אישורים על כל ההכנסות המוצהרות, עצמאים נדרשים לצרף שומה רלוונטית אחרונה. כמו כן, יש לצרף צילום של תעודת זיהוי – מצב משפחתי ורישום הילדים.

בחר קבצים שברצונך לצרף:

 

 

 

 

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported