יו"ר הנהלת המתנ"ס – אבי אבירם

יעקב איפרגן

מלי אליגיוב

מרקוביץ רני

פאני טבלוביץ

אריק אייזנברג

סמדר מור

יעקב מורג

ישראל ואקנין

קרן זינו 

ועדת ביקורת – אסף רביבו

רפרנט כספים –זאב אביזסמר

רואה חשבון – יעקב דרעי

מבקר פנים – גד שרון

מתנדבים בדרקטוריון:

יהודית אפרגן

דוד אסבן

רחלי מולר

שוקי בורגאוקר

גד שרון

שבי סרולוביץ